X
 Search

Film - rekruttering til avfallsbransjen

Created 194 days ago
by SuperUser Account

Categories Aktuelt
Views: 113
Print

Avfallsforumet har i samarbeid med media-linjen på høyskolen i Volda laget en film som skal brukes i rekrutteringsarbeid for bransjen. Målgruppen for denne filmen er ungdom i alderen 15-25 år som skal velge retning innen utdanning og deretter ta et valg om hva de skal bli når de blir stor. Filmen kan brukes i ungdomsskolen på utdanningsmesser og yrkesvalgfag, på rekrutteringsmesser, karrieredager m.m. Filmen kan fritt brukes av alle medlemmene i Avfallsforum Møre og Romsdal. Dere kan da vise den via forumets hjemmeside eller via Youtube.

 

 

Kontakt oss

Avfallsforum Møre og Romsdal,
Astrups gate 3,
6509 Kristiansund N

tlf: 71 58 77 99
post@avfallsforum.mr.no


 Følg oss på Facebook!
Kontaktskjema