X

Årsmøtekonferansen 2018

Årsmøtekonferansen 2018 ble arrangert 17. - 18. april på Quality Hotel Alexandra i Molde.

Årsmøte ble holdt på dag en av konferansen, den 17. april kl 17.00.


 

Takk til våre sponsorer:
 

sponsor1.jpg   spons9.jpg  

 

Lik oss på Facebook, der vil vi også legge ut oppdateringer i forbindelse med konferansenPROGRAM - Årsmøtekonferansen.pdf (250,66 KB)
DELTAKERLISTE 2018.pdf (113,17 KB)
Referat fra Årsmøtet 2018.pdf (1,94 MB)
DAG1 - NR1 - Åpningsinnleg - Lodve Solholm -Fylkesmannen.pdf (770,18 KB)
DAG2 - NR7 - Sporbarhet og kontroll _ hvor går avfallet - Thor Jostein Dahlstrøm - Miljødirektoratet.pdf (1,03 MB)
DAG2 - NR6 - Ina Giske - Plastfritt Giske.pdf (3,39 MB)
DAG2 - NR5 - Vi tar utfordringen sammen med dere - Lise Gulbransen - Hold Norge Rent.pdf (4,05 MB)
DAG2 - NR4 - Plast som ikke er emballasje - Kai Torgersen - Replast.pdf (762,4 KB)
DAG2 - NR3 - Nye rammebetingelser for innsamling av plast - Petter Vebenstad - GPN.pdf (2,15 MB)
DAG1 - NR11 - Avfall og sirkulær økonomi på Stortinget - Else-May Botten.pdf (1,04 MB)
DAG2 - NR8 - Fylkesmannens lille-time - Anne Melbø.pdf (4,32 MB)
DAG1 - NR10 - Behandling og gjenbruk av forurensede masser - Thomasj. Henriksen - AF Decom.pdf (6,66 MB)
DAG1 - NR8 - Fjerning av tungmetaller i flygeaske -Per Bakke - Norsep.pdf (1,51 MB)
DAG1 - NR7 - FArlig avfall, kan det gjenvinnes -Stein H. Johnsrud - TRV.pdf (3,19 MB)
DAG1 - NR6 - Fra EE-avfall til råvarer - Anders Aas - REVAC.pdf (4,48 MB)
DAG1 - NR5 - Produsentansvar - håndteringen av EE-avfall - Stig Ervik -Norsirk.pdf (1,66 MB)
DAG1 - NR4 - Alle brikker på plass - Jan Egil Korseberg - RIR.pdf (324,28 KB)
DAG1 - NR3 - Digitalisering i avfallsbransjen - Marianne Haugland - KS Bedrift.pdf (1,41 MB)
DAG1 - NR2 - Gaute Hagerup - Smarte samfunn.pdf (6,93 MB)
DAG1 - NR9 - Farlig uorganisk avfall i fremtiden - Carl Hartmann - NOAH.pdf (2,34 MB)
Kontakt oss

Avfallsforum Møre og Romsdal,
Astrups gate 3,
6509 Kristiansund N

tlf: 71 58 77 99
post@avfallsforum.mr.no


 Følg oss på Facebook!
Kontaktskjema