X

Kontakt oss

Sekretariatet ligger i dag hos NIR, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap, i Kristiansund.

Sekretariatet skal bl.a.:
- Sørge for den daglige driften av forumet, og fungere som referent ved medlems- og arbeidsgruppemøter.
- I samarbeide med styret utarbeide og gjennomføre arbeidsprogrammet for året.
- Være kontaktpunkt for og formidler av informasjon til medlemmer og de utvalg som nedsettes i regi av forumet.


Sekretær for forumet:

Linn S. Stokke


Telefon:
988 27 869


E-post:
post@avfallsforum.mr.no

Besøk/post:
Astrups gate 3, 6509 Kristiansund N


Kontakt oss

Avfallsforum Møre og Romsdal,
Astrups gate 3,
6509 Kristiansund N

tlf: 71 58 77 99
post@avfallsforum.mr.no


 Følg oss på Facebook!
Kontaktskjema