X

Bli medlem i Avfallsforumet

Kommuner, IKS og bedrifter, forskningsinstitusjoner og organisasjoner som arbeider innenfor avfallssektoren kan bli medlem.


Les mer

Historikk og virkeområde

Avfallsforum Møre og Romsdal arbeider aktivt for å øke kompetansen til medlemmene ved å arrangere kurs, konferanser og befaringer.


Les mer

Organisering: Årsmøtet, styret og sekretariatet.

Dette sier vedtektene om organiseringen av forumet. Oversikt over styrets sammensetning.


Les mer

Vedtekter

Avfallsforumets vedtekter, sist revidert 15.03.2016


Les mer
Kontakt oss

Avfallsforum Møre og Romsdal,
Astrups gate 3,
6509 Kristiansund N

tlf: 71 58 77 99
post@avfallsforum.mr.no


 Følg oss på Facebook!
Kontaktskjema