X

Bli medlem i Avfallsforumet

Hvem kan bli medlem?

Følgende organisasjoner og firma kan bli medlemmer i forumet:
- Kommuner
- Interkommunale selskaper
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal
- Bedrifter, forskningsinstitusjoner og organisasjoner som arbeider
innenfor eller i tilknytning til avfallssektoren.

Medlemskapet er bindende inntil det sies opp skriftlig med 3 mnd. varsel.
Kontingentsatsen fastsettes av årsmøtet, og er for tiden (2018) kr 3000,- pr. andel/bedriftsmedlem.

For denne summen får medlemmer delta på kurs, konferanser og befaringer til redusert pris, samtidig som det gir stemmerett på årsmøtene og mulighet til å påvirke hva avfallsforumet skal drive med.

 

Klikk her for å komme til innmeldingsskjema for avfallsforum Møre og Romasdal

 

Fordeling av andeler i forumet:
Bedriftsmedlemmer:  1 andel
Kommuner:  1-3 andeler etter folketall
Interkommunale selskaper:  1 andel
Fylkesmannen:  3 andeler


Kontakt oss

Avfallsforum Møre og Romsdal,
Astrups gate 3,
6509 Kristiansund N

tlf: 71 58 77 99
post@avfallsforum.mr.no


 Følg oss på Facebook!
Kontaktskjema