X

Organisering: Årsmøtet, styret og sekretariatet.

Årsmøtet velger medlemmer til styret, leder, nestleder og vararepresentanter til styret, med unntak av representanten for Fylkesmannen, som utnevnes av denne.
Styret består av tilsammen 9 medlemmer. Forumets leder er fast medlem og leder av styret.

De som velges inn i styret må være ansatt hos et medlem av forumet. Styret skal bestå av representanter fra både offentlig og privat virksomhet og ha et balansert forhold mellom kvinner og menn.

Styret har ansvaret for at forumet skal ha et sekretariat. Sekretariatet skal ivareta forumets daglige virksomhet og lokaliseres til administrasjonen hos en av kommunene eller de interkommunale selskapene. Sekretariatfunksjonen skal utgjøre en 50% stilling. Det opprettes skriftlig avtale om sekretariatstjenester. Avtalen er løpende med en oppsigelsfrist på ett år for begge parter.
P.t. er det Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap som har sekretariatet. Sekretær er Linn S. Stokke.

 

Styrets sammensetning 2018 - 2019

Leder - Anne-Berit Salen (Tafjord Kraftvarme AS) E-post: anne-berit.salen@tafjord.no

Nestleder - Odd Willy Sakshaug (Franzefoss Gjenvinning, Kristiansund) E-post: odd.willy.sakshaug@franzefoss.no

 

 

Øvrige styremedlemmer:

Hilde Ødegaard Harstad (NIR) E-post: hilde@nir.mr.no

 

Hege Rønning (J.O. Moen) E-post: hege@jo-moen.no

 

Lars Fugledal (ÅRIM) E-post: lars.fugledal@arim.no

 

Thor Hurlen (SUNN-TRANS) E-post: thor@sunn-trans.no

 

Gunnhild Liva Austvoll (Fylkesmannen i M&R) E-post: fmmrguau@fylkesmannen.no

 

Hermann Tofte (Tofte Gjenvinning) E-post: hermann@tofte-gjenvinning.no 

 

Lars Magnus Sundfør  (RIR) E- post:  lars-Magnus.sundfor@rir.no

 

 

1.vara: - Anne Mette Farstad (VØR) E-post: anne.mette@vor.no

 

2.vara -  Martine Holm (SSR) E-post: martine@reinhaldsverket.no

 

Vara FMMR - Anne Melbø (Fylkesmannen i M&R) E-post: anne.melbo@fylkesmannen.no


Kontakt oss

Avfallsforum Møre og Romsdal,
Astrups gate 3,
6509 Kristiansund N

tlf: 71 58 77 99
post@avfallsforum.mr.no


 Følg oss på Facebook!
Kontaktskjema